Thomas Geyns lijsttrekker "Voor Tervuren" in 2024

Democraten Tervuren en CD&V hebben samen besloten om in 2024 onder de naam "Voor Tervuren" naar de kiezer te trekken. Thomas Geyns (27) kreeg het vertrouwen van beide partijen en zal de lijst trekken. 
 
"Ondertussen zetel ik bijna 6 jaar in de gemeenteraad. Als advocaat gespecialiseerd in publiekrecht ken ik de werking van het lokaal niveau heel goed. Onze lijst is de enige die een kans geeft aan vernieuwing en verjonging. Ik wil een frisse wind door de gemeente laten waaien en met een nieuwe visie uitpakken", aldus kersvers lijsttrekker Thomas Geyns. 
 
Voor Tervuren lanceerde op 13 oktober hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het programma van Voor Tervuren wordt opgebouwd rond 3 grote speerpunten.
 
Voor Tervuren staat voor goed bestuur:
 
Dit betekent dat we de belastingen laag willen houden, de schuldafbouw voortzetten, gezonde financiën garanderen en toch voldoende ruimte zullen vrijmaken om verder te investeren. 
 
Daarnaast staat rechtszekerheid voorop. Burgers die een vraag stellen moeten een duidelijk antwoord krijgen. Wie een (bouw)vergunning aanvraagt moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid de regels voor iedereen op dezelfde manier toepast.
 
De gemeente moet een tandje bijsteken op vlak van communicatie. Vaak weet de burger niet wat er werd beslist en loopt de communicatie mank. Dat willen wij verbeteren. 
 
Voor Tervuren wil meer participatie:
 
Wij geloven niet in besturen boven de hoofden van de mensen. De tijd is voorbij dat een burgemeester alleen beslist. Een mobiliteitsplan, de herinrichting van een wijk of de herbestemming van ons erfgoed willen we in overleg met de burger beslissen. 
 
De burger krijgt vandaag veel te weinig inspraak
 
We moeten ideeën aanmoedigen in plaats van mensen ontmoedigen. 
 
Voor Tervuren respecteert iedereen die onderneemt:
 
Wie onderneemt kan op onze steun rekenen. Wij zien ondernemerschap heel breed: ondernemen voor je eigen zaak, actie ondernemen in een vereniging of je inzetten als mantelzorger. Wij respecteren jou en wat je onderneemt! 
 
We willen de handelaars opnieuw verenigen en de lasten verminderen. Het handelscentrum maken we aangenamer zodat er terug meer ruimte is voor beleving en het centrum aantrekkelijk wordt voor consumenten. 
 
De lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen willen we beter ondersteunen en komaf maken met kilo's papierwerk en te rigide subsidiereglementen. 
 
Meer info via: info@voortervuren.be

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Democraten Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) democratentervuren.be