N-VA en Groen+ willen 250 bouwgronden in Tervuren hypothekeren: “de middenklasse is de pineut”

Donderdag 30 november 2023 keurde de gemeenteraad een visietekst goed waarin de mogelijkheden om bouwgronden te splitsen worden beperkt. Democraten Tervuren heeft deze ‘visie’ niet goedgekeurd. Groen+ verklaarde tijdens de gemeenteraad dat deze beleidskeuze vermoedelijk gevolgen heeft voor zo’n 250 bouwgronden in de gemeente.

DE MIDDENKLASSE BETAALT DE REKENING
De (groot)ouders met een bouwgrond in Tervuren zien hun spaarpot dus in waarde dalen. Heel concreet zal men enkel nog gronden die breder zijn dan 36 meter kunnen splitsen om er twee woningen op te zetten (elk een perceel van 18 meter breed). Deze keuze van N-VA en Groen+ betekent in de praktijk het schrappen van 250 bouwgronden. Voornamelijk onze eigen jeugd die, het al zo moeilijk hebben om in Tervuren te blijven wonen, zal hiervan de dupe zijn.

N-VA en Groen+ maken dus komaf met he beleid dat een bouwgrond van 14 meter voldoende breed is. Het studiebureau waarmee de gemeente samenwerkt wou nog strenger zijn en stelde een minimumbreedte van 20 meter voor. Dat wil zeggen dat enkel gronden breder dan 40 meter nog in aanmerking zouden komen. N-VA voert campagne met de slogan ‘voor Vlaamse welvaart’ terwijl ze rechtstreeks de spaarpot van de middenklasse in Tervuren aansnijdt en links beleid helpt doordrukken. Democraten Tervuren stelt voor om de minimumbreedte van 14 meter te behouden, maar normen op te leggen qua bebouwings- en verhardingsgraad.

GEMEENTE HEEFT GEEN AANDACHT VOOR BETAALBAAR WONEN
Betaalbaar wonen betekent voor iedereen iets anders en natuurlijk liefst zo goedkoop mogelijk. Terwijl iedereen zijn eigendom natuurlijk zo duur mogelijk wil verkopen. Een lokaal bestuur heeft geen toverstaf om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Met één vingerknip de prijzen omlaaghalen zit er dus niet in. Maar het gemeentebestuur kan wel stoppen met het nemen van maatregelen die de prijzen verder de hoogte in jagen.

Door maar liefst 250 bouwgronden te hypothekeren zullen de woningprijzen in Tervuren onvermijdelijk stijgen. De bouwgronden worden opnieuw schaarser en dus duurder. Democraten Tervuren was niet de enige die hiervoor waarschuwde. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening bracht een onafhankelijk advies uit, waarin staat te lezen dat de deskundigen vrezen voor de negatieve impact op het betaalbaar woonaanbod.

Democraten Tervuren vraagt al sinds 2013 om een nieuw onderzoek naar de woonbehoeften. De laatste lokale woonbehoeftestudie dateert van 2008 en is compleet verouderd. We kunnen geen woonbeleid op maat van Tervuren voeren zonder te weten wat de behoeftes zijn op de woningmarkt. Alleen op basis van objectieve gegevens zullen we woonbeleid en ruimtelijke ordening met elkaar kunnen verzoenen. Het simpelweg schrappen van bouwrechten zoals N-VA en Groen+ invoerden is de gemakkelijkste oplossing.

DUURZAME RUIMTELIJKE ORDENING
Tegenwoordig doen mensen die een nieuwbouwproject willen realiseren (gelet op de strenge normen) ontzettend hun best om duurzaam of bijna-klimaat-neutraal (‘BEN’) te bouwen. Kleiner bouwen en minder verharding zullen in de toekomst de norm worden. Dat kunnen we als gemeente perfect vastleggen in een stedenbouwkundige verordening. Maar daarom hoeven we niet te raken aan mogelijkheden om percelen te splitsen! Bovendien moeten we ook geloven in de kracht van innovatie. Nieuwe technieken maken duurzaam bouwen mogelijk. Enkel met het invoeren van regeltjes en het duurder maken van de bouwgrond zullen we de uitdagingen op het vlak van waterhuishouding, open ruimte en aandacht voor de milieueffecten van bouwprojecten niet overwinnen.

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Democraten Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) democratentervuren.be