Ons voorstel: "Slechts 1 op de 2 straatlantaarns doven". Meerderheid tegen!

Veel Tervurenaars zitten met een onveilig gevoel bij het volledig doven van de straatverlichting. Open Tervuren lanceerde een voorstel om in de toekomst slechts 1 op de 2 lichten te doven. “Zo luisteren we écht wat er leeft bij de mensen”. Toch stemden N-VA, Groen-sp.a en CD&V tegen, zelfs al was het enkel een principe voor de toekomst als de LED-verlichting geplaatst wordt. Ook een bevraging weigerde men. “Er komen geen klachten”, klonk het op de gemeenteraad.

Enkele jaren geleden beslisten Groen-sp.a, CD&V en N-VA om de straatverlichting tijdens de week volledig te doven. Elke partij verdedigde die beslissing met argumenten dat haar kiezers het liefst horen. “Minder CO2-uitstoot”, riep Groen terwijl N-VA de kaart van de veiligheid trok: “Een inbreker moet in het donker zelf voor licht zorgen en dat maakt dat hij meer zou opvallen.”

Open Tervuren kantte zich in 2016 al tégen het doven van de lichten omwille van de negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de burger en het feit dat criminaliteit er niet opmerkelijk door zal dalen.

“Ze doen er toch niets aan!”
“Toch blijven onze inwoners met een onveiligheidsgevoel zitten. Op sommige plaatsen, zeker in Tervuren-centrum, zie je écht niets in het donker”, stelde gemeenteraadslid Bram Bartholomees al meermaals zelf vast. “Dan kan je geluk hebben dat één van de gemeentelijke gebouwen nog voor licht zorgt. Of dat onze handelaars hun verlichting aanlaten. Maar voor de rest is het behelpen met het licht van je gsm.”

Open Tervuren kreeg de voorbije jaren vele reacties op het permanent doven van de straatverlichting. Ook de laatste weken kwam dit opnieuw naar boven. “Inwoners plaatsen zelf extra verlichting om het sleutelgat te vinden of laten gewoon hun stem niet meer horen”, blijkt uit de reacties die Open Tervuren mocht ontvangen. “Ze doen er toch niets aan”, klinkt het dan ontgoocheld.

LED-lampen als tussenstap naar oplossing?
Reden genoeg voor Open Tervuren om opnieuw een positief voorstel op tafel te leggen. De gemeenteraad van dinsdag 26 januari besliste unaniem om voor de straatverlichting over te gaan tot het installeren van LED-lampen. Een initiatief waar Open Tervuren eerder al voorstander van was en ook nu volledig steunt.

Aan het idee om de straatverlichting te verLEDden koppelde Open Tervuren het voorstel om voortaan 1 op de 2 lantaarns te laten branden. N-VA, CD&V, Groen en sp.a stemden tégen dit voorstel.

Open Tervuren vroeg de meerderheid om dit principieel goed te keuren en te bespreken met Fluvius. De gemeente Zemst volgde eerder het voorbeeld van de gemeente Tervuren om de verlichting te doven, maar kwam daar recent op terug omdat de burgers zich veel te onveilig voelden.

De schepen van openbare werken Werner Aerts (N-VA) gaf een warrige uitleg waarom het niet zou kunnen om vervolgens toe te geven dat het eigenlijk wel kan.

Géén impact op de criminaliteit.
Het is een feit dat het doven van de lichten geen impact heeft op de criminaliteit. Open Tervuren betwist dat niet. De cijfers zijn objectief en werden al besproken in de politieraad.

“Het aantal inbraken is omwille van de donkere straten niet gestegen”, zei raadslid Mark Van Roy (Groen). Die redenering kan je natuurlijk ook omdraaien. Het aantal inbraken daalt niet enkel en alleen omwille van het feit dat het licht uitgaat. Onze politiezone fusioneerde enkele jaren geleden tot de meergemeentenzone Voer & Dijle en kan zich voortaan dus nog efficiënter organiseren om de criminaliteit aan te pakken. Er kwam ook een modern cameraschild. Bovendien beschermen burgers hun woningen tegenwoordig beter en beter en geven hier ook meer geld aan uit.

“Je woning beschermen kan trouwens al redelijk goedkoop met tamelijk gebruiksvriendelijke tools om te installeren. Onze politiediensten zetten hier ook sterk op in en staan burgers bij met advies omtrent inbraakpreventie”, verklaart Marc Buekenhout, bestuurslid van Open Tervuren en politieagent op rust.

“Toch blijven onze inwoners tot de dag van vandaag met een onveilig gevoel zitten. Over een gevoel kan je discussiëren, maar het is er wel. Een gevoel is natuurlijk subjectief. Maar daarom niet onbelangrijker! Extra reden voor dit voorstel is de toestand van onze voetpaden. Losliggende tegels, onverwachte hindernissen zoals paaltjes zonder reflectoren of andere dingen die in de weg liggen. Het is écht niet evident om in het donker je weg te vinden”, verklaarde Bram Bartholomees tijdens het debat op de gemeenteraad.

"Geen omstandig wetenschappelijk onderzoek"
“Er is vandaag geen omstandig wetenschappelijk onderzoek over de impact van straatverlichting op het aantal inbraken. Uitspraken hierover doen is dan ook onvoorzichtig. Laten we dat dan ook niet doen", stelt Ineke Casier, nieuw gemeenteraadslid voor Open Tervuren én criminoloog van opleiding. "Overigens zijn veiligheidsgevoelens van de burger even en zelfs nog belangrijker dan objectieve gegevens. In de criminologie spreken we van de veiligheidsparadox. Mensen die zich het meest onveilig voelen zijn het minst slachtoffer van geweld. Echter hoe mensen zich voelen, daar gaat het om en daar moeten als gemeente toch rekening mee houden.”

“Veiligheid gaat over meer dan inbraken alleen. Als je kinderen laat thuis komen en moeten wandelen in het donker over slecht aangelegde voetpaden... dan maak ik me zorgen over de veiligheid van mijn kind. Daarnaast zijn niet alleen kinderen maar ook veel volwassenen er niet happig om in het donker te lopen”, aldus Ineke Casier.

“De burger klaagt niet dus is er geen probleem…”
Tijdens dat debat verklaarde eerste schepen Bram Peters (Groen) het tegenstemmen van Groen omdat de gemeentelijke milieudienst geen klachten heeft ontvangen van burgers. Nochtans ving Open Tervuren doorheen de jaren al vaak berichten over dit thema.

Na het weigeren van het voorstel stelde raadslid Bram Bartholomees stelde voor om de bevolking hierover te bevragen. “Wie zijn wij om het gevoel van de mensen zo te negeren?”, vroeg hij aan de gemeenteraad. “Luisteren naar de mensen is toch wel het principe dat alle gemeenteraadsleden moeten hanteren. Laten we het bevragen, laten we het in kaart brengen. Zo weten we tenminste hoeveel Tervurenaars zich niet goed voelen bij het volledig doven van de straatverlichting”, aldus Bram Bartholomees voor Open Tervuren. Ook hier hadden de meerderheidspartijen geen oren naar. Het voorstel maar de oproep voor een bevraging werd compleet genegeerd.

Oproep: Laat u horen!
Bent u één van de inwoners die een andere aanpak wensen rond de straatverlichting? Laat u dus zeker horen bij de gemeente Tervuren. Maak de milieudienst van Tervuren attent op uw bezorgdheden via omgeving@tervuren.be Zo kunnen we met Open Tervuren dit dossier blijven opvolgen, tot er een oplossing komt!

Herbekijk HIER het debat rond de straatverlichting tijdens de gemeenteraad van 26 januari 2021!

Heeft u nog ideeën voor een beter Tervuren?

=> Contacteer ons via: info@tervuren.be

=> Vragen over dit dossier? Contacteer: bram@opentervuren.be

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Democraten Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) democratentervuren.be