Evaluatie aanpak coronacrisis in WZC Tervuren vernietigend voor directie en schepen

De storm over de aanpak van de coronacrisis in het woonzorgcentrum van Tervuren is nog altijd niet gaan liggen. Oppositiepartij Open Tervuren diende op de gemeenteraad van 30 juni een voorstel in om een extern en onafhankelijk onderzoek op te starten naar de gang van zaken in het woonzorgcentrum. Het voorstel kwam er naar aanleiding van een reeks verontrustende berichten over de aanpak van de coronacrisis en een reeks diefstallen. Het gemeentebestuur weigerde dit extern onderzoek maar organiseerde wel zelf een interne evaluatie. De resultaten blijken vernietigend door het ontbreken van een volledig directieteam in woonzorgcentrum Zoniën.

Gemeente weigert een extern onderzoek
“De hele heisa begon naar aanleiding van een artikel in De Standaard dat insloeg als een bom. Het was al snel duidelijk dat er problemen waren met de voorraden, de testcapaciteit een tekort aan beschermingsmateriaal en het feit dat er nieuwe bewoners opgenomen werden zonder preventieve test… Personeelsleden moesten hun eigen mondmaskers onder druk van de directie afstaan. Dat alles maakte dat wij een reeks voorstellen hebben ingediend en maximale transparantie eisten” vertelt Thomas Geyns fractievoorzitter van Open Tervuren.

“Daarom hebben wij voorgesteld om een extern en onafhankelijk onderzoek op te starten naar de gang van zaken. Niet alleen om verantwoordelijkheden vast te stellen maar ook om de organisatie structureel te verbeteren. Wij wilden tevens een externe vertrouwenspersoon aanstellen waarbij het personeel onder bescherming kon getuigen. De meerderheid stemde die voorstellen weg. Daarentegen beslisten ze om een interne evaluatie te houden. Maar de vragen werden opgesteld door de directie en schepen Lut Kint (N-VA). De individuele gesprekken werden geleid door Lut Kint en de directie. Vervolgens werd ook het eindrapport door hen opgesteld. Het is toch te gek dat degenen die in de leiding tekort schieten de evaluatie mogen leiden?” gaat Thomas Geyns verder.

Turbulente gemeenteraadscommissie
Het rapport werd dinsdag voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. Van de 400 potentiële deelnemers hebben 84 mensen de vragenlijst ingevuld.

“De wet voorziet in een enorm ruim inzage- en controlerecht voor gemeenteraadsleden. Zij mogen zowat alle documenten opvragen teneinde het schepencollege te controleren. Ik vroeg tijdens de gemeenteraadscommissie of de gemeenteraad inzage kon krijgen in de enquêtes. De schepen heeft tijdens de hele commissie geen woord gezegd. Net zoals in juni moest er een ambtenaar opdraven om in de vuurlinie te staan.  De algemeen directeur liet tijdens de zitting meteen weten dat hij geen inzage zal verlenen. Waarom mag enkel schepen Lut Kint en haar bubbel van ambtenaren deze documenten zien? Men moet die documenten overmaken aan de raad zodat we alles kunnen factchecken. Desnoods zullen we klacht indienen bij de minister. Commissievoorzitter Hugo Vankelecom N-VA heeft zelfs meermaals geprobeerd om ons te beletten het woord te nemen” aldus gemeenteraadslid Bram Bartholomees.

In het rapport van ongeveer 20 pagina’s wordt Open Tervuren maar liefst 4x met de vinger gewezen omwille van het feit dat zij als oppositiepartij een krantje hebben uitgebracht waarin zij het wanbeheer en de diefstallen aan de kaak stelden.

“Dat is de wereld op zijn kop! Het gemeentebestuur schiet op de boodschapper terwijl deze coalitie al 8 jaar verantwoordelijk is voor het beleid in het woonzorgcentrum. Op den duur is het nog omwille van ons krantje dat alles fout liep in het woonzorgcentrum? Ze proberen de aandacht af te leiden van hun politieke verantwoordelijkheid.  Trouwens, N-VA Tervuren bracht na het artikel in De Standaard zelf éérst een huis-aan-huis-blaadje uit waarin stond dat alles onder controle was en we ons geen zorgen moesten maken. Meermaals hebben wij zelf alle stukken moeten opvragen en dan nog werd ons maar weinig informatie medegedeeld. Lut Kint werkte helemaal niet transparant. Wij wilden duidelijkheid maar op de gemeente heerste radiostilte. Lut Kint haar communicatie was beneden alle peil en dat blijkt nu ook uit het rapport. Ze heeft tijdens de hele coronacrisis niet één keer proactief gecommuniceerd met de gemeente- en OCMW-raadsleden. Nochtans is de OCMW-raad bevoegd voor de gang van zaken in het woonzorgcentrum” aldus Open Tervuren.

Geen kritiek op het personeel
“Het personeel werkt zeer hard en verdient alle lof en waardering. Dat is exact ook de reden waarom wij een voorstel indienden om hen een zorgbonus toe te kennen. En dat zij een extern onafhankelijk onderzoek verdienen. We beseffen dat we kritisch zijn en dat onze vragen soms bewust verkeerd worden uitgelegd. Maar we stellen ook de moeilijke vragen en dat is uiteindelijk in het belang van het personeel, de bewoners en hun familie. Wij zijn hun bondgenoten voor een andere aanpak. In het rapport staat letterlijk dat het personeel vindt dat de directie totaal geen voeling heeft met de praktijk en dat ze niet weten wat er leeft onder het personeel.
Het is door een gebrek aan een volledig directieteam dat er  onvergeeflijke fouten zijn gemaakt. En zorgen voor een goede leiding en organisatie voor het woonzorgcentrum is een politieke verantwoordelijkheid. Dat ligt bij de schepen.” besluit Thomas  Geyns.

Wilt u reageren? Of heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via info@OPENTervuren.be 

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Democraten Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) democratentervuren.be