Gemeentepersoneel trekt zelf aan de noodrem. "Financiën zijn problematisch"

Tijdens de gemeenteraad van december 2022 stelden N-VA, CD&V en Groen+ hun begroting voor 2023 voor. Het gemeentebestuur benadrukte voornamelijk de inspanningen om de schulden af te bouwen en voorziene investeringen ongewijzigd te laten plaatsvinden. Democraten Tervuren trok echter aan de alarmbel. De belangrijkste indicatoren (de autofinancieringsmarge, het gecumuleerd budgettair resultaat en het exploitatiesaldo) wijzen erop dat de financiën van Tervuren allesbehalve positief te noemen zijn. De dienst Financiën en het Managementteam van de gemeente maken nu ook duidelijk dat het zo niet langer kan. Democraten Tervuren onderschrijft het standpunt van de administratie en eist dat het gemeentebestuur actie onderneemt.

 

Lees ook Begroting 2023 uitgelicht. Doet Tervuren het goed? 

 

Ondertussen kaart ook het Managementteam (vergadering van de hoogst geplaatste ambtenaren in de gemeentelijke organisatie) aan dat de financiën van Tervuren niet gunstig zijn. Het verslag van het Managementteam laat niets aan de verbeelding over: door enkel maar de investeringen te verschuiven naar volgende jaren is het probleem niet opgelost. 

 

Dit is exact wat Democraten Tervuren aangekaart heeft tijdens de gemeenteraad van december. Alle alarmbellen gaan af maar het gemeentebestuur laat de zaken op zijn beloop. Er wordt namelijk geen euro bespaard ondanks de harde realiteit van een zorgwekkende financiële situatie. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur de begrotingsproblemen laat aanslepen en het volgend bestuur in 2025 opzadelt met de problemen. Dit terwijl in 2023 en 2024 de begroting eigenlijk zou moeten worden aangepakt om te vermijden dat er de komende jaren niet meer geïnvesteerd kan worden. Onder andere de financiering van de gemeentelijke sportinfrastructuur en andere vrijetijds gebouwen staat onder enorme druk.

 

Herbekijk hier onze tussenkomst tijdens de gemeenteraad van december.  

 

Het Managementteam hekelt het feit dat het gemeentebestuur geen enkele keuze heeft gemaakt omtrent besparingen of nieuwe inkomsten. Ze wijzen er ook op dat het nefast is voor de begroting dat die keuzes uitblijven. 

 

De administratie stelt dat de financiële middelen ontoereikend zijn om de huidige werking ongewijzigd verder te zetten. Daarnaast kaarten zij ook aan dat het gemeentebestuur niets heeft ondernomen om zich te focussen op haar kerntaken. De administratie stelt dat in de toekomst duidelijke keuzes moeten gemaakt worden. 

 

De dienst Financiën van de gemeente Tervuren stelt duidelijk dat wat betreft het autonoom gemeentebedrijf BEXIT er qua financiering een structureel probleem is. De uitgaven moeten drastisch naar beneden ofwel moeten de inkomsten substantieel omhoog. 

 

De administratie geeft nu al te kennen dat er inkomsten gegenereerd zullen moeten worden uit de Berg van Termunt. Deze forse investering moet volgens de financiële dienst minstens gecompenseerd worden. De ambtenaren stellen onder andere dat voetbalclub KV Tervuren-Duisburg zal moeten worden aangezet tot financiële responsabilisering. 

 

Tot slot stelt de administratie ook dat beslissingen van het schepencollege door de schepenen en de burgemeester beter moeten worden nageleefd. Schepenen moeten ermee ophouden personeel andere instructies te geven over het besteden van budgetten dan wat oorspronkelijk werd afgesproken. 

 

De gemeentelijke diensten geven aan voortaan nauwkeuriger te budgetteren en ervoor te zorgen dat de budgetcijfers beter aansluiten bij de realisatiegraad. 

 

Democraten Tervuren eist dat het gemeentebestuur de begroting ernstig neemt en deze bestuursperiode nog orde op zaken stelt. Tervuren kan het zich niet permitteren geen beleidsakkoord te sluiten over noodzakelijke maatregelen om de begroting weer gezond te maken. De financiën in 2023 en 2024 nog verder laten ontsporen is geen optie. 

 

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Democraten Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) democratentervuren.be